ข่าวประกาศรับสมัครงานสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง E090012 ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา คลิกรายละเอียด

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หัวข้อ :
งานที่เกี่ยวข้อง : ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
หัวข้อ :
ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่เเละ เยี่ยมชมโรงเรียนวัดทากาศ โรงเรียนหนองยางไคล อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของครูและนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562
งานที่เกี่ยวข้อง : ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
หัวข้อ :
งานที่เกี่ยวข้อง : ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร

ข่าวสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา